Vinduer

Ejerforeningen vedligeholder dine vinduer med maling på den
udvendige side. Du skal selv sørge for reparation og nødvendig
udskiftning af vinduer.

Når du udskifter dine vinduer, skal du sørge for:

  *  At de nye vinduer har samme udseende som de eksisterende.

  *  At glasarealet ikke gøres mindre.

  *  At de nye vinduesrammer er sortmalet udvendigt.

  *  At facade beklædningens materialer / udseende må ikke ændres.( Vedtægter §9.stk. 3 )

Du kan låne en dunk med sort maling på kontoret.

Arbejdsmiljøloven skal overholdes.