Vand

Din lejlighed bliver forsynet med vand fra SK-Forsyning.
Vandet leveres af ejerforeningen.

Vandaflæsning sker elektronisk via sendere, der er
tilsluttet vandmålerne i din lejlighed.
(Der er en sender til koldt og varmt vand i køkkenet, og der
en sender til koldt og varmt vand i badeværelset).

Har du pc med netadgang, så kan du selv følge dit forbrug hos Brunata.
Du skal bruge en kode for at logge ind på Brunatas onlineservice.
Koden kan du få på ejendomskontoret.

Vandregnskabsåret følger kalenderåret.
Du vil modtage din årsopgørelse i april måned.
Tilbagebetaling eller efterbetaling kan forventes den 1. maj.
– Vandregnskabet ligger kun til gennemsyn på hjemmesiden

Flytteaflæsning
Flytteaflæsning registreres elektronisk af ejerforeningen ved ejerskifte.
Sælger og køber modtager årsopgørelsen i april måned i det efterfølgende
vandregnskabsår, når opgørelsen for den samlede ejendom er lavet.

Haneandele
Hvis du i forbindelse med renovering af badeværelset fjerner dit badekar
og etablerer brusebad i stedet for, så kan du få nedsat det antal
haneandele du skal betale. Du kan altid få Viceværten til at kontrollerer
om du betaler for det rigtige antal haneandele.
Læs mere om haneandele under punktet “Varme”.

Sundt vand
Tyreengen gør en stor indsats for at levere sundt vand til alle beboere.
I samarbejde med et anerkendt vandbehandlingsfirma sørger vi for,
at der hvert år, udover den daglige kontrol, gennemføres rensning
og desinfektion af varmtvandsbeholdere og rør i samtlige boligblokke.
Der bliver hvert år taget vandprøver, som sendes til analyse.

Se_hvordan_du_kan_spare_paa_vandet