Snerydning

Hvornår skal sneen ryddes

Ejerforeningen er forpligtet til at rydde sne og salte så
hurtigt som muligt, efter det har sneet.

Inden for retspraksis opererer man med en tidsramme,
inden for hvilken det forventes, at grundejere rydder
sne og foretager glatførebekæmpelse.

Dette tidsrum er mellem kl. 7 og 22,
(dog mellem kl. 8 og 22 om søndagen).