Forsikring

Ejerlejlighedsforeningen har tegnet lovpligtig bygningsforsikring hos ( kommer senere )

Forsikringen dækker:

Brand og El-skade
Den direkte skade på det forsikrede ved ildsvåde (brand).

Glas
Ud- og indvendige ruder og glas i døre, faste spejle.

Sanitet
Håndvaske, wc-kummer og badekar (badekar 60 % – og egen betaling på 40 %).

Insekt og svamp
Den direkte skade på det forsikrede ved angreb af træ- og murødelæggende insekter og svamp.

Udvidet rørskade
Ved udvidet rørskade forstås skjulte rør, der er indstøbt eller skjult under gulv,
i kanaler eller krybekælder, i vægge, skunkrum eller lignende
(forsikringen dækker ikke skader på synlige rør, radiatorer og reguleringsventiler).

Anmeldelse af skade
Hvis din lejlighed udsættes for en skade, der kan være dækket af bygningsforsikringen,
så skal du meddele det til viceværten, så han kan besigtige og anmelde skaden til
foreningens forsikringsselskab.

Ejerforeningens forsikringsselskab dækker kun skader der er besigtiget
af Ejendomskontoret, og godkendt af forsikringsselskabet.

Ejendomskontoret er altid klar med råd og vejledning.

Gjens._-_Bygningspolice_-_01.10.2018