Bestyrelsen

Formand:                 Rune Ram-Pedersen   30, 3.tv.  Tlf. 41 96 25 58 ( på valg 2020 )

Bestyrelsesmedlem:  Leif Nymann   26, 2.tv. ( på valg 2020 )

                               Camilla Jørgensen   36. 2.tv. ( på valg 2021 )

                               Kim Sørensen 26, st.th. ( på valg 2020 )

                               Frands Larsen   56, st.th. ( på valg 2021 )

Suppleant:               Søren Klaus Pedersen 4,3.tv. ( på valg 2020 )

                               Martin Studnitz Andersen 40,st.tv ( på valg 2020 )